Sponsor

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Báo Nông Nghiệp: VnSAT Đồng Tháp phê duyệt 6 tiểu dự án

Sau khi được Sở NN-PTNT Đồng Tháp công nhận có trên 50% thành viên áp dụng quy trình sản xuất lúa theo '3 giảm 3 tăng', các HTX được UBND tỉnh phê duyệt 6 tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, thiết bị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nông Nghiệp, nguồn bài: https://nongnghiep.vn/vnsat-dong-thap-phe-duyet-6-tieu-du-an-post224709.html

Tổng vốn gần 24,7 tỷ đồng, với 19 danh mục công trình, bao gồm: Đường dây trung thế, trạm biến áp, đường giao thông nội đồng, cống, trạm bơm điện, máy cuốn rơm, cụ thể như sau:

Ngày 26/6/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 693/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2, huyện Tháp Mười, với 3 hạng mục: Hệ thống điện trạm bơm số 2, Trạm bơm điện số 1, Trạm bơm điện số 2; tổng mức đầu tư 4,49 tỷ đồng, trong đó vốn vay ngân hàng Thế giới 3,57 tỷ đồng, vốn tỉnh 0,52 tỷ, còn lại do HTX đóng góp.

UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 694/QĐ-UBND.HC ngày 26/6/2018, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng HTX Dịch vụ nông nghiệp Thuận Tiến, huyện Cao Lãnh, với 4 hạng mục: Đường dây trung thế, trạm biến áp, cống Bảy Thước và cống Năm Chẩn; tổng mức đầu tư 2,34 tỷ đồng, trong đó vốn vay ngân hàng Thế giới 1,86 tỷ đồng, vốn tỉnh 0,27 tỷ, còn lại do HTX đóng góp.

Hiện trạng cống của HTX Thuận Tiến xuống cấp trầm trọng

Quyết định số 722/QĐ-UBND.HC ngày 2/7/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng HTX Nông nghiệp - dịch vụ - thương mại Bình Hòa, huyện Thanh Bình, với 3 hạng mục: Đường dây trung thế, trạm biến áp thuộc tuyến 474, đường giao thông nội đồng. Tổng mức đầu tư 5,22 tỷ đồng, trong đó vốn vay ngân hàng Thế giới 4,18 tỷ đồng, vốn tỉnh 0,59 tỷ đồng, còn lại do HTX đóng góp.

Ngày 2/7/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng HTX Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi, huyện Tháp Mười, với 3 hạng mục: Trạm bơm điện số 1, trạm bơm điện số 2, cống hộp Năm Tơ. Tổng mức đầu tư 2,88 tỷ đồng, trong đó vốn vay ngân hàng Thế giới 2,28 tỷ đồng, vốn tỉnh 0,38 tỷ đồng, còn lại do HTX đóng góp.

Ngày 2/6/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng HTX Dịch vụ nông nghiệp số 1 Tân Thành A, huyện Tân Hồng, với 3 hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp Bàu Cái; đường dây trung thế và trạm biến áp Tân Khai; 2 máy cuốn rơm. Tổng mức đầu tư 2,29 tỷ đồng, trong đó vốn vay ngân hàng Thế giới 1,09 tỷ đồng, vốn tỉnh 0,1 tỷ đồng, còn lại do HTX đóng góp.

Ngày 2/7/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng HTX Nông nghiệp An Thạnh, huyện Thanh Bình, với 3 hạng mục: Đường dây trung thế, trạm biến áp thuộc nhánh rẽ 475, đường giao thông nội đồng bờ tây kênh 2/9. Tổng mức đầu tư 7,45 tỷ đồng, trong đó vốn vay ngân hàng Thế giới 5,9 tỷ đồng, vốn tỉnh 0,78 tỷ đồng, còn lại do HTX đóng góp.

Ngày 9/8/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành 6 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 tiểu dự án trên, dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu thi công vào tháng 9/2018.

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: KH-ĐT, Tài Chính, Công thương, NN-PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND 6 huyện và Giám đốc của 6 HTX chịu trách nhiệm thi hành. Sở NN-PTNT (chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

HUỲNH THỊ NGHĨA

Tìm kiếm:✨

  • Trạm biến áp, Công trình, Đồng Tháp, Điện, Vốn vay, Đầu tư, Đảm bảo, UBND tỉnh Đồng Tháp, Trung Thế, Thi công, Về việc, World bank, Huyện Thanh Bình, Bàu Cái, Số 1, Cống Hộp, Lưới điện, Trạm bơm, Nội đồng, Nguồn vốn, Kho bạc nhà nước, Tổng số vốn, Đường giao thông, Hệ thống điện, Nhà thầu, Dự án đầu tư xây dựng

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :