Sponsor

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Báo Đảng Cộng Sản VN: Lấy kết quả thi đua làm cơ sở đề xuất khen thưởng tương xứng

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Công đoàn Việt Nam sẽ lượng hóa các tiêu chí đánh giá thi đua cho từng đối tượng người lao động, lấy kết quả thi đua làm cơ sở đề xuất khen thưởng tương xứng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/thi-dua-yeu-nuoc/lay-ket-qua-thi-dua-lam-co-so-de-xuat-khen-thuong-tuong-xung-499030.html

Theo báo cáo của LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Tổng Công ty trực thuộc, 5 năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua Lao động sáng tạo do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đã có 1.248.637 lượt cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân lao động có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất.

Trong đó, 77.753 đề tài nghiên cứu khoa học và 1.170.884 sáng kiến, làm lợi hàng trăm ngàn tỷ đồng; đã có 596 giải pháp đề tài khoa học của CNVCLĐ được gửi tham dự Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam và 239 giải pháp, đề tài khoa học đoạt giải toàn quốc; 1.800 giải pháp kỹ thuật gửi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và 270 giải pháp kỹ thuật đoạt giải.

Công nhân tham gia Hội thi công nhân cơ khí giỏi quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) - Ảnh: Cẩm Linh

Đó chỉ là một vài con số ấn tượng của một phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động trong CNVCLĐ nhiệm kỳ Đại hội XI. Theo đánh giá, nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng có chuyển biến tích cực. Các cấp công đoàn đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Văn hóa, thể thao”… đạt một số kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ở khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các phong trào thi đua do công đoàn tổ chức đã gắn kết với mục tiêu, định hướng của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Qua thực tiễn triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, nhiều mô hình tốt, cách làm hiệu quả ở các ngành, địa phương tiếp tục được phát huy đã động viên người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tiêu biểu là phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu đã phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết của người lao động thi công trên công trường, hoàn thành sớm hơn một năm, làm lợi cho ngân sách Nhà nước trên 7.000 tỷ đồng.

Phong trào thi đua trong khu vực hành chính, sự nghiệp được nhiều đơn vị cụ thể hóa, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” có chuyển biến tích cực, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm nữ công nhân, viên chức, lao động trong công tác, lao động, sản xuất, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cải thiện môi trường sống và điều kiện làm việc cho người lao động.

Bên cạnh đó, hoạt động của các cụm, khối thi đua của công đoàn đã dần đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua được chú trọng, việc bình xét các danh hiệu thi đua đi vào thực chất hơn, khen thưởng lao động trực tiếp được quan tâm.

Công an TP Hà Nội hỗ trợ nhân dân làm chứng minh thư vào ngày nghỉ ngay tại phố đi bộ Hồ Gươm.Ảnh: Cẩm Linh

Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hình thức tôn vinh, khen thưởng động viên người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Giải thưởng do các cấp công đoàn tổ chức tiếp tục đổi mới, phát triển.

Cùng với Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ IX tôn vinh 486 cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2010 - 2015), Bảng xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động được nâng lên thành Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” đã góp phần biểu dương các doanh nghiệp cải thiện điều kiện, môi trường làm việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Tổng Liên đoàn đã tổ chức Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”, tôn vinh 30 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong 30 năm đổi mới đất nước. Chương trình được đoàn viên, người lao động và dư luận xã hội đánh giá cao; góp phần nhân lên các điển hình tiên tiến trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Mặc dù vậy, 5 năm qua, các phong trào thi đua vẫn chưa phát triển mạnh mẽ ở khu vực kinh tế ngoài khu vực nhà nước; chưa định hình rõ nét phong trào thi đua sát hợp với từng đối tượng. Kết quả phong trào thi đua trong khu vực hành chính, sự nghiệp chưa rõ vai trò của tổ chức công đoàn, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác khen thưởng chưa thực sự chú trọng tới “tập thể nhỏ”, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và công nhân trực tiếp sản xuất; chưa chủ động quan tâm đến công tác phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, mô hình mới hoạt động hiệu quả...

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định đổi mới tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp từng đối tượng, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn, của đoàn viên, người lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, phát triển phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” sát hợp từng khu vực, đối tượng, trọng tâm là phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất kinh doanh; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nền kinh tế, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân về các dịch vụ xã hội.

Hoàn thiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao” cả về nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với cơ quan, đơn vị, nhất là ngoài khu vực nhà nước. Nghiên cứu phát triển phong trào thi đua liên kết ở các công trình trọng điểm.

Phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hoạt động công đoàn và xây dựng giải thưởng để ghi nhận, tôn vinh cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cấp cơ sở có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Quan tâm lượng hóa các tiêu chí đánh giá thi đua cho từng đối tượng người lao động, lấy kết quả thi đua làm cơ sở đề xuất khen thưởng tương xứng. Thực hiện tốt công tác đánh giá, tổng kết phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của công đoàn cấp trên trong khen thưởng cấp dưới, phấn đấu tỷ lệ khen thưởng đối với lao động trực tiếp đạt từ 15% trở lên trong tổng số những người được khen thưởng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Tôn Đức thắng, Nguyễn Đức Thuận và các giải thưởng khác của các cấp công đoàn, coi các giải thưởng thực sự là động lực tinh thần của các điển hình tiêu biểu.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng chuyên nghiệp; hoàn thiện các quy trình, thủ tục trong công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo minh bạch, chính xác, kịp thời./.

Cẩm Linh

Tìm kiếm:✨

  • Khen thưởng, Thi đua, Công đoàn, Phong trào thi đua, Phong trào, Viên chức, Lao động, Lao động sáng tạo, Liên đoàn lao động, Năm qua, Cẩm Linh, Tổng LĐLĐ Việt Nam Phát, Tổ chức Công đoàn, Của các, Nhân Cơ, Quận Bắc Từ Liêm, Minh Thư, Hà Nội, Việt nam, Tổng liên đoàn lao động việt nam, Công nhân lao động, Thủy điện, Điện lượng, Hội nhập kinh tế, Hồ thủy điện, Nền nếp

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :